Local Honorary Members

Print
Stavros J. Baloyannis, Greece
Sevasti Bostantjopoulou, Greece
Biography
Elissavet Chroni, Greece
Biography
Thanos Covanis, Greece
Biography
Marinos Dalakas, Greece
Ioannis Evdokimidis, Greece
Kostas N. Fountoulakis, Greece
Nikolaos Grigoriadis, Greece
Georgios Hadjigeorgiou, Greece
Biography
Elisabeth Kapaki, Greece
Biography
Spiridon Konitsiotis, Greece
Biography
George Kostopoulos, Greece
Euphrosyni Koutsouraki, Greece
Athanasios Kyritsis, Greece
Biography
Xanthi Michail, Greece
Biography
Ioannis Milonas, Greece
Biography
Panayiotis Mitsias, Greece
Dimos Mitsikostas, Greece
Despina Moraitou, Greece
Biography
Anastasios Orologas, Greece
Sokratis Papageorgiou, Greece
Biography
Charitomeni Piperidou, Greece
Antonis Politis, Greece
Biography
Paraskevi Sakka, Greece
Biography
Konstantinos Spengos, Greece
Maria Stamelou, Greece
Biography
Leonidas Stefanis, Greece
Biography
Georgios Tsivgoulis, Greece
Biography
Magda Tsolaki, Greece
Biography
Konstantinos Vadikolias, Greece
George Vithoulkas, Greece
Biography
Christos Yapijakis, Greece
Biography
Alexandros Papadimitriou, Greece
Konstadina Petropoulou, Greece
Biography